Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật

1. Giới thiệu

1.1 Chào mừng quý khách đến với website SeoSieuToc.com, chuyên cung cấp dịch vụ Backlink và dịch vụ SEO. Khi sử dụng trang web này, quý khách đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

1.2 Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp qua SeoSieuToc.com.

2. Điều Khoản Sử Dụng

2.1 Dịch vụ cung cấp

2.1.1 SeoSieuToc.com cung cấp các dịch vụ liên quan đến SEO và Backlink nhằm nâng cao thứ hạng website của khách hàng trên các công cụ tìm kiếm.

2.2 Trách nhiệm của người dùng

2.2.1 Quý khách cam kết sử dụng dịch vụ của SeoSieuToc.com theo đúng quy định pháp luật và không sử dụng dịch vụ vào các mục đích vi phạm pháp luật.

2.2.2 Quý khách không được can thiệp, xâm nhập vào hệ thống máy chủ của SeoSieuToc.com hoặc các tài khoản khác trên hệ thống.

2.3 Trách nhiệm của SeoSieuToc.com

2.3.1 SeoSieuToc.com cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả, tuân thủ đúng các thỏa thuận đã cam kết với khách hàng.

2.3.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại phát sinh do việc sử dụng dịch vụ không đúng mục đích hoặc vi phạm điều khoản sử dụng của quý khách.

3. Chính Sách Bảo Mật

3.1 Thu thập thông tin

3.1.1 Khi quý khách sử dụng dịch vụ của SeoSieuToc.com, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán của quý khách.

3.1.2 Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của quý khách để cải thiện chất lượng dịch vụ.

3.2 Sử dụng thông tin

3.2.1 Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ, thực hiện các giao dịch thanh toán và liên lạc với quý khách khi cần thiết.

3.2.2 Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi pháp luật yêu cầu.

3.3 Bảo vệ thông tin

3.3.1 SeoSieuToc.com sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi các truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ.

3.3.2 Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối về bảo mật thông tin trong mọi trường hợp và không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do việc truy cập trái phép ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền lợi của khách hàng

4.1.1 Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về dịch vụ và tiến trình thực hiện dịch vụ.

4.1.2 Khách hàng có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

4.2 Nghĩa vụ của khách hàng

4.2.1 Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi sử dụng dịch vụ.

4.2.2 Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và không được thực hiện các hành vi gây hại đến hệ thống hoặc vi phạm pháp luật.

5. Điều khoản chung

5.1 Các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật và thay đổi mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi mới nhất.

5.2 Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực.

6. Liên hệ

6.1 Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].