Báo giá backlink Entity Social

GÓI ENTITY

Gói Entity 1Gói Entity 2
1.200.000 vnđ2.200.000 vnđ
✅ 100 Social✅ 200 Social
✅ 40 link Edu & Gov✅ 20 blog 2.0
✅ 20 link blog 2.0✅ 40 link Edu & Gov
✅ 50 link Google my map locating identifiers (Link tặng không cam kết index)✅ 100 link Google my map locating identifiers ( Link tặng không cam kết index )
✅ Bộ Google Stacking (20 backlink)✅ Bộ Google Stacking (20 backlink)
✅ Tạo bộ Schema doanh nghiệp✅ Tăng 100 Backlink Podcast Apple chất lượng ( Link tặng không cam kết index )
✅ Index > 75%✅ Tạo bộ Schema doanh nghiệp
✅ Bàn giao toàn bộ tài khoản social✅ Index > 75%
Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày✅ Bàn giao toàn bộ tài khoản social
Thời gian hoàn thành: 5 ngày
Gói backlink 3Gói backlink 4
3.200.000 vnđ4.000.000 vnđ
✅ 300 Social✅ 500 Social
✅ 20 blog 2.0✅ 20 blog 2.0
✅ 60 link Edu & Gov✅ 60 link Edu & Gov
✅ 100 link Google my map locating identifiers ( Link tặng không cam kết index )✅ 100 link Google my map locating identifiers ( Link tặng không cam kết index )
✅ Bộ Google Stacking (20 backlink)✅ Bộ Google Stacking (20 backlink)
✅ Backlink Google Redirect (Link tặng không cam kết index)✅ Backlink Google Redirect (Link tặng không cam kết index)
✅ Backlink Google Scholar (Link tặng không cam kết index)✅ Backlink Google Scholar (Link tặng không cam kết index)
✅ Tăng 100 Backlink Podcast Apple chất lượng ( Link tặng không cam kết index )✅ Tăng 100 Backlink Podcast Apple chất lượng ( Link tặng không cam kết index )
✅ Tạo bộ Schema doanh nghiệp✅ 50 Backlink Chrome Extension
✅ Index > 75%✅1000 Backlink tầng 2 RankerX
✅ Bàn giao toàn bộ tài khoản social✅ Tạo bộ Schema doanh nghiệp
Thời gian hoàn thành: 7 ngày✅ Index > 75%
✅ Bàn giao toàn bộ tài khoản social
Thời gian hoàn thành: 10 ngày

Tham khảo demo khác và các gói backlink khác trên Google Sheet tại đây.