Báo giá backlink Chrome

Thông tin về gói Backlink Chrome

  • Giá gói: 700.000đ
  • Thời gian hoàn thành: 4 – 5 ngày có file report (+3 ngày index)
  • Tỷ lệ index cam kết: >70% (trên tổng số 50 link)
  • Bảo hành: 6 tháng (lỗi, mất link 1 đổi 1 kèm index miễn phí)
  • Sản phẩm của chúng tôi làm là sản phẩm hữu ích, không phải chỉ làm để lấy link (xem demo)

Chrome Store (còn được gọi là Chrome Web Store) là một nền tảng trực tuyến của Google cung cấp các ứng dụng, tiện ích, chủ đề và phần mở rộng cho trình duyệt Chrome.

Dữ liệu của Website chrome.google.com theo Ahrefs: DR: 93, UR 37, BL 321 triệu, Traffic: 33.2 triệu

Lợi ích khi nhận được backlink từ Chrome Store:

1. Tăng chỉ số sức mạnh và độ uy tín của website trên Google và các công cụ tìm kiếm khác
2. Tăng traffic gián tiếp cho website từ những người dùng cài đặt và sử dụng ứng dụng Chrome của bạn
3. Đa dạng hóa nguồn backlink cho website từ một domain có chất lượng cao

Đánh giá cá nhân:

Sau khi làm nhiều backlink Chrome cho nhiều dự án tại Việt Nam và Global thì mình nhận thấy rằng đây là nguồn backlink có độ Trust cao, hầu như toàn bộ những dự án minh làm backlink Chrome index sau 1 – 2 tuần khi search từ khóa Brand (thương hiệu) của Website thì kết quả backlink Chrome luôn hiện trong top 10 (chính xác hơn thì ở trong khoảng top 5 – 7) giúp cho thương hiệu hoặc từ khóa cần SEO của Website được Google biết đến và định nghĩa rõ ràng hơn trên Internet.

Tham khảo demo khác và các gói backlink khác trên Google Sheet tại đây.

 

DEMO GÓI 50 BACKLINK CHROME STORE (DR 93)

- Thời gian hoàn thành: 4 - 5 ngày có file report (+3 ngày index)
- Tỷ lệ index cam kết: >70% (trên tổng số 50 link)
- Bảo hành: 6 tháng (lỗi, mất link 1 đổi 1 kèm index miễn phí)
- Sản phẩm của chúng tôi làm là sản phẩm hữu ích, không phải chỉ làm để lấy link (xem demo)
Chrome Store (còn được gọi là Chrome Web Store) là một nền tảng trực tuyến của Google cung cấp các ứng dụng, tiện ích, chủ đề và phần mở rộng cho trình duyệt Chrome.
Dữ liệu của Website chrome.google.com theo Ahrefs: DR: 93, UR 37, BL 321 triệu, Traffic: 33.2 triệu
Lợi ích khi nhận được backlink từ Chrome Store:
1./ Tăng chỉ số sức mạnh và độ uy tín của website trên Google và các công cụ tìm kiếm khác
2./ Tăng traffic gián tiếp cho website từ những người dùng cài đặt và sử dụng ứng dụng Chrome của bạn
3./ Đa dạng hóa nguồn backlink cho website từ một domain có chất lượng cao
Đánh giá cá nhân: Sau khi làm nhiều backlink Chrome cho nhiều dự án tại Việt Nam và Global thì mình nhận thấy rằng đây là nguồn backlink có độ Trust cao, hầu như toàn bộ những dự án minh làm backlink Chrome index sau 1 - 2 tuần khi search từ khóa Brand (thương hiệu) của Website thì kết quả backlink Chrome luôn hiện trong top 10 (chính xác hơn thì ở trong khoảng top 5 - 7) giúp cho thương hiệu hoặc từ khóa cần SEO của Website được Google biết đến và định nghĩa rõ ràng hơn trên Internet.
Chat FACEBOOK để tư vấn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056683813576
------ ------ ------ ------ ------ DANH SÁCH LINK DEMO ------ ------ ------ ------ ------ ------
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=vi
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=af
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=am
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=ar
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=vi
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=bg
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=bn
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=ca
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=cs
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=da
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=de
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=de_AT
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=el
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=es
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=es_AR
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=es_DO
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=es_PY
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=es_US
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=et
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=eu
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=fa
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=fi
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=fr
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=fr_CA
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=gl
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=gsw
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=he
https://chromewebstore.google.com/detail/ha-long-bay-cloudy/bliihjlmfjmfdnkkdbhpdbjciffheegd?hl=hi

Để website tăng tỉ lệ phát triển hiệu suất SEO, bạn có thể sử dụng thêm gói Backlink Firefox của chúng tôi.